Učíme pre život

Na našej škole učíme deti nie len teoretickým vedomostiam, ale snažíme sa rozvíjať spoluprácu, kreativitu a využívať pritom prírodné materiály.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto17-18/UcimePreZivot

Additional information