Adaptačné dni prvákov 2017

V dňoch 5. 9. , 6. 9. a 7. 9. 2017 sa na našej škole uskutočnil už piaty adaptačný výcvik pre žiakov I. A, I. B a kvinty. Na pomoc prvákom v spoznávaní školy a nového kolektívu boli do výcviku zapojení nielen učitelia, ale aj žiaci druhého a tretieho ročníka. Naši študenti boli rozdelení do tímov, v ktorých mali pomôcť prvákom spoznať nových spolužiakov, školu, ale ich prioritnou úlohou bolo pomôcť novým študentom, aby už v prvé dni v novej škole začali pracovať tímovo ako kolektív.

Počas prvého dňa výcviku I. B strávila deň v škole. Starší študenti si pre nich pripravili rôzne aktivity a hry, ktoré im mali pomôcť sa medzi sebou lepšie spoznať. Neskôr boli oboznámení s hodnotami a fungovaním školy. Koniec dňa strávili spoznávaním tried, učební a školy celkovo. Úlohou starších študentov bolo ukázať im odborné učebne, telocvične, školský dvor a zvyšok školy, kvôli lepšej orientácii v prvých dňoch u nás. Na záver nasledovala spätná väzba.

Zatiaľ čo I. B strávila svoj prvý deň spoznávaním školy a jej hodnôt, I. A sa spolu s ďalším tímom druhákov a tretiakov odobrala do Žiarskej doliny, kde na nich čakali teambuildingové aktivity, aby sa prváci medzi sebou bližšie spoznali a dozvedeli sa o sebe niečo viac. Ich úlohou bolo tiež pomôcť nováčikom, aby vedeli spolu v triede komunikovať, riešiť problémy a pracovať ako skupina. Na konci dňa ich podobne ako I. B čakala spätná väzba.

Počas druhého dňa výcviku si to obe triedy vymenili a na I. A čakalo zoznámenie so školou a na I. B teambuildingové aktivity.

V posledný – tretí deň adaptačného výcviku sa vo veľkej telocvični stretli prvácke triedy aj s kvintou. Úlohou starších študentov v tento deň bolo, aby sa zoznámili všetky tri triedy navzájom a položili sa základy ročníkovej súdržnosti. Heslom dňa bola hlavne zábava. Pre študentov boli pripravené hry so zábavným charakterom pre lepšie začlenenie a spoznávanie. Na záver čakala na všetkých spätná väzba a dojmy z posledných troch uplynulých dní.

Celý adaptačný výcvik sa konal pod vedením výchovného poradenstva a starších študentov, ktorí zostavili a zrealizovali aktivity na všetky dni.

Cieľom týchto troch dní bolo sceliť kolektív a odštartovať úspešné štyri roky pre prvákov na našej škole. Keďže ohlasy a spätná väzba dopadla až nad očakávania organizátorov, dúfame, že toto nebol ani z ďaleka posledný adaptačný výcvik, ktorý sa na našej škole konal.

Celý adaptačný tím želá tohtoročným prvákom úspešný štart do nasledujúcich rokov a veľa úspechov v našej škole!

                                                                                                          Barbora Vítková, III.B

 • IMG_8236
 • IMG_8237
 • IMG_8242
 • IMG_8243
 • IMG_8245
 • IMG_8246
 • IMG_8250
 • IMG_8251
 • IMG_8254
 • IMG_8255
 • IMG_8256
 • IMG_8258
 • IMG_8259
 • IMG_8260
 • IMG_8261
 • IMG_8262
 • IMG_8263
 • IMG_8266
 • IMG_8267
 • IMG_8269
 • IMG_8270
 • IMG_8272
 • IMG_8273
 • IMG_8275
 • IMG_8287
 • IMG_8291
 • IMG_8326
 • IMG_8327
 • IMG_8329
 • IMG_8333
 • IMG_8334
 • IMG_8336
 • IMG_8338
 • IMG_8340
 • IMG_8342
 • IMG_8343
 • IMG_8347
 • IMG_8351
 • IMG_8353
 • IMG_8357
 • IMG_8361
 • IMG_8363
 • IMG_8365
 • IMG_8368
 • IMG_8370
 • IMG_8374
 • IMG_8375
 • IMG_8377
 • IMG_8378
 • IMG_8379
 • IMG_8382
 • IMG_8388
 • IMG_8389
 • IMG_8391

Additional information