Lucie - 13. 12. 2019

Už druhým rokom sa pri príležitosti sviatku Lucie na našej škole organizovala akcia pri ktorej dievčatá a chlapci chodili po škole a vymetali kúty, spievali, tancovali, odháňali zlo a prinášali dobrú náladu. Takéto zvyky máme na Slovensku už dlhý čas a je dobré že si ich takto pripomíname. 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto19-20/Lucia19

Additional information