Deň otvorených dverí GMMH

   Príďte medzi nás

    3.12.2019 od 9.00 do 12.00 hodiny

 na Deň Otvorených Dverí Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

 Uvidíte a zažijete:

  • zaujímavé biologické a chemické experimenty,
  • experimenty z rôznych oblastí fyziky tak, ako sa robili v minulosti a teraz,
  • prezentácie projektov a zaujímavých aktivít,
  • ilustračné hodiny,
  • PC hry vytvorené našimi žiakmi,
  • ako pracuje Žiacka školská rada

            Tešíme sa na vás !   

 

Additional information