Slávnostný začiatok šk. roka - 2. 9. 2019

V prvý deň nového školského roka sme sa všetci stretli na školskom dvore. Riaditeľ školy Jozef Škorupa privítal žiakov v novom školskom roku, vyjadril presvedčenie že si počas prázdnin oddýchli a sú plní duševných síl pre ďalší rok štúdia. Zároveň predstavil nové vyučujúce, Mgr. Majchútovú (FRJ) a Mgr. Odlevákovú (BIO-CHE). 

  • IMG_4707
  • IMG_4708
  • IMG_4709
  • IMG_4710

Additional information