Celoštátne kolo SOČ 2019

V dňoch 24. - 26. apríla sa v Košiciach na Strednej odbornej škole automobilovej konalo celoštátne kolo 41. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu v odbore 13 História, filozofia a právne vedy úspešne reprezentovala Tatiana Žišková z II. A, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Spoluautorkami práce sú Alexandra Čániová a Natália Repová z II. A.

Gratulujeme k výbornému umiestneniu!!!

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto18-19/CKSOC19

Additional information