Biologická olympiáda kategória D

Dňa 19.4.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Zúčastnilo sa jej spolu 10 súťažiacich z prímy a sekundy, ktorí riešili 2 praktické úlohy. Najúspešnejšia bola Anna Beňová zo sekundy, na 2.mieste sa umiestnila Katarína Plachá zo sekundy a na 3. mieste Zuzana Gešková z prímy. Všetci riešitelia boli úspešní a preukázali hlboké vedomosti v oblasti biológie. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnej súťaži.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto18-19/BiologickaOlympiadaD

Additional information