Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 25. 3. 2019 sa v priestoroch učebne SJL konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína 10. a 11. apríla 2019, ktoré sa uskutoční v priestoroch Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce prednesy a umelecké zážitky.

MZ VO JK – sekcia slovenského jazyka a literatúry

Výsledková listina školského kola Hviezdoslavovo Kubína  25. 3. 2019

II. kategória – próza

 1. R. Kertész – príma
 2. L. Lakotová – príma

II. kategória – poézia

 1. Z. Gešková - príma
 2. S. Kubíková – príma, M. Trnečka – príma

III. kategória – próza

 1. neudelené
 2. M. Bukovinský – tercia

III. kategória – poézia

 1. S. Žišková – tercia
 2. K. Hrošová – tercia
 3. E. Nahálková – sekunda, A. Beňová – sekunda

IV. kategória – próza

 1. S. Trnovský – I. A, K. Valová – III. A
 2. A. Šintaj – II. B
 3. M. Slotková – II. A

IV. kategória – poézia

 1. H. Hollá – I. A, M. Grieš – I. B
 2. L. Štepitová – I. B
 3. B. Knišová – II. B

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto18-19/HKSkolske19

Additional information