Pokyny žiakom k dištančnému štúdiu

Pokyny pre žiakov na dištančné štúdium

Právny titul

Riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve v školstve vydáva príkazový list, ktorým podľa §5 ods.2 pís.a ; f , určuje opatrenia na zabezpečenie plnenia školského vzdelávacieho programu počas uzavretia školy z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy COVID 19.

Od 16.3.2020 je uzavretá škola, no vzdelávanie pokračuje dištančnou formou. Teda žiaci nemajú prázdniny ani nie sú v ošetrovaní či liečení. Sú doma a učia sa podľa pokynov svojich vyučujúcich podľa platného rozvrhu hodín.

 

Princípy dištančného vzdelávania

  1. Vzdelávanie sa zabezpečuje cez systém EDUPAGE

  2. Pokiaľ žiak nemá možný prístup k EDUPAGE, kontaktuje PZR(Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903218980) a dohodnú si iný spôsob.

  3. Žiak sa učí v domácom prostredí tak, že plní úlohy a zadania, ktoré mu poslal vyučujúci.

  4. Žiak dostane zadania alebo úlohy najneskôr v čase vyučovacej hodiny podľa riadneho rozvrhu.

  5. Ku každému zadaniu alebo úlohe žiak dostane "záverečnú úlohu", ktorou by mal preukázať, čo sa naučil.

  6. Po splnení úloh alebo zadaní žiak odošle vypracovanú "záverečnú úlohu", podľa pokynov učiteľa. Neodoslanie vypracovanej úlohy sa prejaví v klasifikácii.

  7. Pokiaľ žiak učivu nerozumie, nevie vypracovať úlohy alebo zadania, kontaktuje vyučujúceho s konkrétnou otázkoum, a to cez EDUPAGE alebo spôsobom, ktorý vyučujúci ponúkol ako alternatívu.

  8. Žiaci majú povinnosť plniť úlohy alebo zadania ktoré určil vyučujúci. Pokiaľ žiak úlohu alebo zadanie na niektorú vyučovaciu hodinu cez EDUPAGE nedostal, má povinnosť kontaktovať vyučujúceho alebo spolužiakov a úlohy získať. To, že žiak nedostal úlohy alebo zadania nie je dôvod na ospravedlnenie ich nesplnenia. Žiak sa musí zaujímať o to, čo sa má učiť.

 

Odovzdané "záverečné úlohy" budú podkladom pre koncoročnú klasifikáciu.

 

 

RNDR. Jozef Škorupa v.r.

riaditeľ školy

 

Additional information