Zverejnenie kritérií na prijímacie konanie

Termín zverejnenia kritérií na prijímacie konanie na stredné školy sa posunul na 7. 5. 2020.
 
     Podľa § 65 školského zákona zverejnia riaditelia kritériá na prijímacie konanie na vzdelávanie na stredných školách, ako sú napr. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Bližšie informácie k prijímacím skúškam a pohovorom zverejní ministerstvo školstva v priebehu tohto týždňa (od 28. 4. 2020).
 
                                           vedenie školy

 

Additional information