Kurz zimných športov – Lyžiarsky a snowboardový kurz

Kurz sa organizuje pre žiakov tercie a pre žiakov 1. ročníka a kvinty.
Kurz garantuje predmetová komisia TV

Additional information