Kurz na ochranu života a zdravia

Ako každoročne, tak aj tento rok sa v dňoch 24.9. - 27.9. 2018 žiaci tretieho ročníka a septimy zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia, ktorý sa konal v Žiarskej doline. Kurz obsahoval prednášky o turistike a horách, prvú pomoc s teoretickou aj praktickou časťou. V stredu sa konala túra na Žiarsku chatu a poobede sa žiaci venovali športovým aktivitám. Vo štvrtok sa kurz zavŕšil športovou súťažou, v ktorej bola prvá pomoc, hod granátom, strieľanie zo vzduchovky, beh a určovanie azimutu. 

Kristína Hrnčiarová, 3.A

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto18-19/KOZAZ/KOZAZ

 
 
 

Additional information