Studňa

V školskom areáli sa nachádza studňa, pri rekonštrukcii ktorej bol vybudovaný systém zachytávania vody z časti strechy. Čerpá aj podzemnú vodu pomocou výkonného čerpadla. V letných mesiacoch sa využíva na zavlažovanie ekoplochy. Je to jedno z ďalších opatrení, ktoré nám umožňujú využívať prirodzené zdroje vody a šetriť pitnú vodu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto15-16/ModraSkola/2studna

Additional information