Kritériá pre prijímanie na štúdium od septembra 2022

Od septembra 2022 plánujeme otvoriť jednu triedu v 8-ročnom štúdiu  s 18 žiakmi a v 4-ročnom štúdiu dve triedy so 60 žiakmi.

Kritériá pre prijímanie na štúdium v 4-ročnej aj 8-ročnej forme sú na stiahnutie tu.

 

Additional information