Prijímacie skúšky

Podľa rozhodnutia ministra školstva zo 4. januára  2021 budú prijímacie skúšky do štvorročného aj osemročného štúdia v termínoch:

  1. termín 3. máj 2021
  2. termín 10. máj 2021

 Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, skúšky budú vykonané prezenčne v budove Gymnázia Michala Miloslava Hodžu.  Pokiaľ by to situácia neumožnila, forma a organizácia budú upresnené najneskôr v poslednom aprílovom týždni.

Úlohy na prijímacie skúšky na štvorročné štúdium budú vybrané alebo mierne modifikované úlohy doterajších Monitorov a Testovaní deviatakov.

Úlohy na prijímacie skúšky na osemročné štúdium budú tvorené podľa príkladov a v rozsahu ako je v prílohe.  SJLpríklad  MATrozsah MATpríklad

Additional information