Kritériá pre prijímanie na štúdium od septembra 2021

Od septembra 2021 plánujeme otvoriť jednu triedu v 8-ročnom štúdiu  s 18 žiakmi a v 4-ročnom štúdiu dve triedy s 58 žiakmi.

Kritériá pre prijímanie na štúdium v 4-ročnej aj 8-ročnej forme sú na stiahnutie tu. Ministerstvo školstva vydalo usmernenie na transformáciu slovného hondotenia, ktoré škola spracovala do dodatku kritérií. Dodatok na stiahnutie je tu.

Príklady na výpočet bodov za súťaže.

 

Additional information