Virtuálny deň otvorených dverí

Vzhľadom k prebiehajúcej globálnej pandémii možno tohto roku nebudeme môcť privítať žiakov základných škôl a ich rodičov na obvyklom Dni otvorených dverí. Ponúkame Vám aspoň virtuálny deň otvorených dverí. V prvej časi prestavujeme záujemcom najmä priestory, kde sa jedného dňa môžu učiť. V druhej časti predstavujeme náš Školský vzdelávací program

Akou školou chceme byť?

Spoločensky zodpovedná škola

Deň boja proti AIDS. Červené stužky 2017

Zdravá škola

 Škola dlhodobo podporuje pohybové aktivity žiakov a vytvára priestor pre rozvoj ich športového talentu. Pozrite si video vytvorené v projekte ALL STAR SCHOOL 2019

Čo je možné u nás zažiť

Vianočný koncert 2017

Vianočný koncert 2016

Exkurzia Paríž Londýn 2016/2017 slideshow

Vianočný koncert 2015

7. benefičný ples  Študentskej rady 2011

Slávnostná akadémia k storočnici Hodžovho štátneho reálneho gymnázia.

Rozlúčkové video oktávy 2018/2019 s triednou učiteľkou Habánkovou

Škola v médiách

Relácia Televízie Liptov "Pod arkádami" z roku 2012.  Diskusia s riaditeľom školy o storočnici gymnaziálneho vzdelávania v Liptovskom Mikuláši

Additional information