Žiacka školská rada

Bubnovačka 2017

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť.

Študenti našej školy zapojení do projektu „Školy, ktoré menia svet“ v spolupráci so Žiackou školskou radou pripravili a zorganizovali aktivitu k Svetovému dňu prevencie týrania a zneužívania detí. Tento deň - 19. november bol vyhlásený svetovou ženskou organizáciou v Ženeve v roku 2000. Aké posolstvo nesie tento deň?

Predovšetkým pripomenúť, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia a že práve deti sú najviac bezbranné a potrebujú veľa lásky. Možno neviete, ale existuje oficiálna skratka pre Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. CAN – z angl. Cild Abuse and Neglect. Tento problém, ktorý je aj na Slovensku, má smutnú štatistiku. Na Slovensku sa ročne stáva obeťou násilia až 600 detí. Hoci naša krajina podpísala medzinárodné dokumenty, ako sú Dohovor o právach dieťaťa, Chartu práv dieťaťa a Konvenciu o právach dieťaťa.

Už v piatok 10. 11. 2017 sme spustili osvetovú kampaň k tejto problematike, ktorú si formou prezentácie pripravili naši študenti. Informácie boli určené pre prímu až sextu a pre 1. a 2. ročník. Nezabudli sme ani na plagáty, ktoré sme navrhli a rozvešali po budove školy, ani na nahrávku v školskom rozhlase.

Samotná bubnovačka sa zrealizovala 15. novembra 2017 na školskom ihrisku. Študenti a učitelia vyzbrojení predmetmi, ktoré vydávajú riadny zvuk a hluk, podporili myšlienku nebyť ľahostajný voči násiliu páchanému na deťoch. Preto „Škola, ktorá mení svet“ bubnovala, aby bolo deti lepšie počuť.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

  • 5