Školský psychológ

Školský psychológ zabezpečuje základnú psychologickú diagnostiku a poradenstvo

Školský psychológ je Mgr. Alexandra Vyskočániová

Náplň práce školského psychológa:

 - individuálna prípadová práca so študentmi
 - študijné, výchovné, adaptačné problémy
 - konzultačno-poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov

ŠVVP

Koordinátor Špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb zabezpečuje aby individuálne výchovno-vzdelávacie plány žiakov boli prispôsobené ich individuálnym danostiam.

Koordinátorom ŠVVP je Mgr. Dagmar Dzurošková

Girl's day 2017 - pozvánka

Už tradične sa vo štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci (tentokrát to vychádza na 27. apríla 2017) uskutoční (na Slovensku po štvrtý krát) akcia „Girl´s day“, zameraná na podporu dievčat v štúdiu informatiky.

Podujatie je určené pre dievčatá vo veku od 14 do 18 rokov, ktoré rozmýšľajú o ďalšom smerovaní štúdia. Univerzity, podniky a inštitúcie pripravujú žiačkam počas akcie vo svojich priestoroch zaujímavý program, ktorého cieľom je zoznámiť ich s prácou v IKT sektore a poukázať na jej výhody.

V minulom roku sa akcie zúčastnilo takmer 900 dievčat z celého Slovenska, ktoré si vyberali zo 70 rôznych programov. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke www.girlsday.sk.
Akcia sa uskutoční dňa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku.