Rodný dom Milana Rúfusa - 12. 12. 2008

Dňa 12. 12. 2008 navštívili žiaci štvrtých tried s p. p. Markom rodný dom Milana Rúfusa, v ktorom je inštalované básnikovo múzeum.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081212-Rufus-Marko

Additional information