Ako tancovanie baví

V dňoch 5. 9. - 7. 9. 2018 sa študenti 2. ročníka a sexty zúčastnili kurzu spoločenskej výchovy a spoločenských tancov. V rámci 1. ročníka projektu sme zistili, že záujem o rozvoj tanečnej gramotnosti je veľký,  a preto chceme v projekte s podporou rodičov pokračovať aj v ďalších rokoch. Ďakujeme rodičom, že svoje deti podporili a tešíme sa na slávnostný záver kurzu.

Vlasta Serdelová

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto18-19/TanecKurz18

Additional information