Kritériá pre prijímanie na štúdium od septembra 2021

Od septembra 2021 plánujeme otvoriť jednu triedu v 8-ročnom štúdiu  s 18 žiakmi a v 4-ročnom štúdiu dve triedy s 58 žiakmi.

Kritériá pre prijímanie na štúdium v 4-ročnej aj 8-ročnej forme sú na stiahnutie tu.

Pre záujemcov máme na www stránke školy "virtuálny deň otvorených dverí".

Additional information