Aktuálna epidemiologická situácia

V zmysle tzv. „školského semaforu“ je naša škola (triedy príma až kvarta) aktuálne v oranžovej fáze.

1. Všetky osoby, ktoré sa pohybujú v objekte školy, sú povinné mať nasadené rúško počas celého pobytu v škole.
 
2. Mimo žiakov a zamestnancov školy platí zákaz vstupu do objektu školy bez výslovného súhlasu vedenia školy.
 
3. Do školy nesmie vstúpiť osoba, ktorá trpí príznakmi ochorenia respiračného charakteru.
 
4. Pri vstupe do budovy školy je povinná dezinfekcia rúk.
 
5. Vyučovanie v triedach štvorročného štúdia a triedach kvinta až oktáva prebieha dištančnou formou.
 
6. Vyučovanie jazykovej školy môže prebiehať len dištančnou formou.
 
7. Do odvolania sú pozastavené všetky krúžky a mimoškolské aktivity.

 

Additional information