OZNAM

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020  sa uskutoční dňa 

2.9. 2019 o 8.00 hod. na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich kmeňových tried,

žiaci 1. ročníka a prímy sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični.

Žiaci prímy, I.A, I.B, III.B budú v tento deň dostávať učebnice.

Zároveň oznamujeme žiakom školy, že potvrdenia o návšteve školy  sa budú vydávať na triednických hodinách.

                                                                      vedenie školy

 

Additional information