20 tímov, 16 organizátorov a zábavné doobedie plné matiky – aj o tom bol matematický náboj na našom gymnáziu

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto18-19/NabojJunior2018/2

Additional information