Pripravujeme sa na 100. výročie školy

Vo februári 2019 uplynie sto rokov od zriadenia Hodžovho štátneho reálneho gymnázia v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorého pokračovateľom je súčasné Gymnázium Michala Miloslava Hodžu.

My, pokračovatelia v najlepších tradíciách tejto školy, sa pripravujeme na oslavy jej storočnice.

Plánované podujatia k oslavám 100. výročia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

Prosba o podporu osláv storočnice školy poukázaním 2% z Vašich zaplatených daní

Výzva pre absolventov GMMH o príspevok do vznikajúcej pamätnice

 

Volejbalisti tento rok nepôjdu na majstrovstvá

Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa naši volejbalisti zúčastnili krajského kola vo volejbale žiakov stredných škôl. Zo štyroch zápasov prvé dva prehrali, a tak sa neumiestnili na prvom mieste. Tento rok nebudú reprezentovať našu školu na majstrovstvách Slovenska tak, ako predošlé dva roky.

Ak umiestnenie chalanov považujeme za neúspech, môžeme polemizovať nad rôznymi príčinami. Jeden z hráčov sa vyjadril: "Volejbal je kolektívny šport. Pokiaľ nefunguje kolektív, nefunguje volejbal."

Tak či onak, chalani v zložení Zdenek Král (III. B), Michal Bohuš (III. B), Andrej Gažo (IV. B)Marek Machovec (III. B)Dávid Kučkovský (III. A), Ondrej Gerec (II. A), Matej Mrázik (IV. B)Tomáš Kasanický (IV. B) si vybojovali obstojné 3. miesto.

Taktiež chceme poďakovať Volejbalovému klubu Rachmaninka, ktorý našim hráčom už po tretí rok umožnil zatrénovať si proti profesionálnejším volejbalistom.

Volejbalistom gratulujeme!

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Prosba o podporu osláv storočnice školy poukázaním 2% z Vašich zaplatených daní

Organizátori osláv 100. výročia založenia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu sa obracajú s prosbou na absolventov školy, rodičov a všetkých sympatizantov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu:
Poukážte nám 2% z Vašich daní na oslavy storočnice školy.
Pripravujeme mnoho podujatí. Plán nájdete na webstránke školy. Pomôžte, nech sú naozaj na úrovni!

Ak ste fyzická osoba - zamestnanec, poukázať 2% z dane môžete AŽ DO KONCA APRÍLA.
Ak ste právnická osoba, ktorá si predĺžila termín na podanie daňového priznania, tak môžete 2% poukázať v tomto predĺženom termíne.

V prípade, že ste právnickou osobou, je potrebné svoj záujem podporiť našu školu vyjadriť priamo v daňovom priznaní. Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré je možné nájsť tu. Toto vyhlásenie je možné odovzdať priamo na daňovom úrade, príp. ho môžete doručiť k nám do školy a my zozbierané prihlásenia podáme spoločne. Všetky ďalšie informácie ohľadom asignácie dane nájdete napr. na stránke www.rozhodni.sk, príp. môžete s otázkami kontaktovať aj nás (PhDr. Matúš Stáňa, 0905 636 965).

Štatút ŽŠR

 

Štatút, v ktorom sme sa s pánom riaditeľom dohodli na našich právomociach a možnostiach, nájdete na tomto odkaze.

Opustila nás pani profesorka Hercová

V pondelok 2.apríla zomrela kolegyňa na dôchodku Irenka Hercová. Pohreb bude vo štvrtok 5.apríla o 14.30 v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši 

Česť jej pamiatke!

 

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2018/2019

Plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia (56 žiakov) a jednu triedu osemročného štúdia (17 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 14. a 17. mája 2018 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

  • výsledky zo ZŠ
  • výsledky Testovania 9,
  • výsledky v súťažiach.

Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2018/2019.

 

Podkategórie