Svetový Deň mlieka - pripravujeme ochutnávku mliečnych výrobkov - 12. 5. 2015

Tak ako každý rok pri príležitosti Svetového Dňa mlieka pripravujeme ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov v našej školskej jedálni.
Túto osvetovú akciu pripravujeme už tradične v mesiaci máj  pre našich stravníkov, kedy okrem bežného menu, ktoré bude obohatené o jedlá so zvýšenou spotrebou mlieka, plánujeme súčasne aj prezentáciu mliečnych výrobkov, mliečnych nápojov a nátierok, spojenú s ochutnávkou. Nakoľko si uvedomujeme dôležitosť zastúpenia mlieka v zdravej výžive a to najmä u mladej generácie a nutnosť zmeny zlých stravovacích návykov, veríme, že zaujímavou akciou prispejeme k zvýšeniu konzumácie mlieka aj v bežných školských dňoch.
Ochutnávka bude v utorok 12. 5. 2015 od 10:00.
Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Oznam školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu ku koncu kalendárneho roka 2014

Oznam pre všetkých stravníkov školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu:

Prosím všetkých stravníkov, ktorí máte záujem  o obed v poslednom decembrovom týždni, objednajte si obedy v predstihu.
Objednávací box bude vypnutý v stredu 17. 12. 2014 o 14:10 hod.
Od tohto dátumu sa už nebudete môcť prihlasovať ani odhlasovať.

V  štvrtok 18.12.2014 bude skrátený výdaj, len do 12:30 hod.

Vzhľadom na uzávierku kalendárneho roka je potrebné skladové zásoby vynulovať, preto musíme vedieť presne na koľko stravníkov máme plánovať a variť.

Ďakujem za pochopenie.
Vedúca školskej jedálne

Additional information