Ukončenie objednávania obedov - koniec šk. roka 2016/17

Prosíme stravníkov, aby prehodnotili svoje objednávky obedov na posledný týždeň pred letnými prázdninami. Každý stravník je povinný prihlásiť alebo odhlásiť si obed dopredu, lebo od pondelka 26. 6. 2017 sa už nebude dať  prihlasovať ani odhlasovať.
Objednávací box aj internetové objednávanie bude ukončené v pondelok 26. 6. 2017 o 07:00 hodine.

Tento krok je veľmi dôležitý pre presné normovanie, nakoľko je školská jedáleň povinná pred ukončením školského roka svoje zásoby čo najviac minimalizovať.
Prosím o rešpektovanie tohto oznamu.
Výnimky budú akceptované len pri chorobe stravníka.

Výdaj obedov dňa 30. 6. 2017 (piatok) bude od 10:45 do 12:00, preto prosím všetkých, ktorým tento čas nevyhovuje, aby si prehodnotili objednanie obeda na tento deň.
Ďakujeme za pochopenie.

    vedúca školskej jedálne

Oznam vedúcej školskej jedálne pred koncom kalendárneho roka 2016

Prosím o prehodnotenie objednávok obedov na posledný týždeň pred prázdninami. Každý stravník je povinný prihlásiť, alebo odhlásiť si obed dopredu, lebo od pondelka  19. 12. 2016 sa už nebude dať  prihlasovať ani odhlasovať.

Objednávací box aj internetové objednávanie budú ukončené v pondelok 19. 12. 2016 o 14:10 hodine.

Tento krok je veľmi dôležitý pre presné normovanie, nakoľko je školská jedáleň povinná pred ukončením kalendárneho roka svoje zásoby čo najviac minimalizovať.

Prosím o rešpektovanie tohto oznamu.

Výnimky budú akceptované len pri chorobe stravníka.

Výdaj obedov dňa 22. 12. 2016 (štvrtok) bude od 10:45 do 12:00, preto prosím všetkých, ktorým tento čas nehyhovuje, aby si prehodnotili objednanie obeda na tento deň.

Ďakujeme za pochopenie.

                E. Kelovská, vedúca šk. jedálne 

Additional information