Školská jedáleň

Oznam šk. jedálne pre maturantov

Prosím, prekontrolujte si zostatky na vašom stravovacom konte a obedy si prihlasujte tak, aby konto bolo ku koncu vašej školskej dochádzky vystravované. Upozorňujeme na vysoké preplatky na stravovacom konte niektorých žiakov!

Prípadné preplatky za stravné môžu byť vrátené len na bankový účet stravníka, nie v hotovosti!. V tomto prípade je potrebné predložiť číslo účtu pre overenie správnosti vedúcej ŠJ.

Manipulačný poplatok za elektronický čip 6,63 € bude stravníkovi vyplatený v hotovosti  pri odovzdaní čipu.

Čip je možné odovzdať denne do 13:00, ale aj počas veľkej prestávky.

Nulovanie stravovacieho konta bude realizované najskôr týždeň pred maturitnými skúškami.

Žiak má nárok odoberať obedy aj počas maturít.

Prajem veľa šťastia pri maturitnej skúške.

Ďakujem za pochopenie. 
                  
                                    Kelovská Eva
                                       vedúca ŠJ

Deň mlieka - 2013

Pri príležitosti medzinárodného dňa mlieka sa dňa 17. 5. 2013 v našej školskej jedálni uskutočnila ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov. Garantom akcie bola vedúca ŠJ Mgr. Eva Kelovská. Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 vo všetkých krajinách s vysokou kultúrou mliekarenského priemyslu. Opäť sme si pripomenuli dôležitosť mlieka v našom jedálničku.

 

 • DSC00607
 • DSC00610
 • DSC00611
 • DSC00612
 • DSC00614

Oznam vedúcej školskej jedálne ku koncu školského roka

Prosím premyslite si svoje stravovanie na posledný júnový týždeň a záväzne si objednajte obedy v predstihu až do konca školského roka. Objednávať si môžete  do piatka 21.6.2013 do 14:00 hod. Od tohto dátumu bude objednávací box VYPNUTÝ.
Odhlasovať a prihlasovať sa nebudete môcť ani osobne a ani telefonicky.

(Vzhľadom na dvojmesačnú pauzu a krátku trvanlivosť potravín je nutné skladové zásoby vynulovať, preto musíme vedieť presne na koľko stravníkov máme plánovať a variť.)


Ďakujem za pochopenie.
Vedúca školskej jedálne

Oznam pre všetkých stravníkov školskej jedálne ku koncu kalendárneho roka

Oznam pre všetkých stravníkov školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu:

Prosím všetkých stravníkov, ktorí máte záujem  o obed v poslednom decembrovom týždni, objednajte si obedy v predstihu.
Objednávací box bude vypnutý v  piatok 13.12.2013 o 14:00 hod. Od tohto dátumu sa už nebudete môcť prihlasovať ani odhlasovať.

V stredu 18. 12. 2013 a v piatok 20. 12. 2013 bude skrátený výdaj, len do 13:00 hod.

Vzhľadom na uzávierku kalendárneho roka je potrebné skladové zásoby vynulovať, preto musíme vedieť presne na koľko stravníkov máme plánovať a variť.


Ďakujem za pochopenie.

Vedúca školskej jedálne

Deň mlieka 2014

Pri príležitosti medzinárodného dňa mlieka sa dňa 20. 5. 2014 v našej školskej jedálni uskutočnila ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov. Opäť sme si pripomenuli dôležitosť mlieka v našom jedálničku. Ďakujeme vedúcej ŠJ pani Evke Kelovskej, pani kuchárkam a žiakom 1.B za to, že pre naše jazýčky pripravili výborné nátierky, ochutené mlieka, ovocnú penu, syry, jogurty a ďalšie mliečne dobroty.

 • DenMlieka 001
 • DenMlieka 002
 • DenMlieka 003
 • DenMlieka 004
 • DenMlieka 005
 • DenMlieka 006
 • DenMlieka 007
 • DenMlieka 008
 • DenMlieka 009
 • DenMlieka 010
 • DenMlieka 011
 • DenMlieka 012
 • DenMlieka 013
 • DenMlieka 014
 • DenMlieka 015
 • DenMlieka 016
 • DenMlieka 017
 • DenMlieka 018
 • DenMlieka 019
 • DenMlieka 020
 • DenMlieka 021
 • DenMlieka 022
 • Fotografia-0027

Additional information