Zážitkové formy vzdelávania

Monitoring vodného toku Smrečianka 22. mája 2017

Dňa 22. mája 2017 sa žiaci voliteľného predmetu Prírodovedné praktikum zo sexty, II. A a II. B triedy zúčastnili prírodovednej exkurzie. Hlavnou náplňou exkurzie bolo monitorovanie vodného toku Smrečianka v Okoličnom pod Podbrezinami.
Pomocou kolorimetrických rýchlotestov a odchytu bioindikujúcich vodných bezstavovcov sme určili triedu kvality vody v Smrečianke. Na základe zozbieraných ukazovateľov môžeme vodu v Smrečianke zaradiť do II. akostnej triedy kvality vody, ktorú označujeme ako čistá voda. Normu prekročilo len množstvo dusičnanov.
Exkurziu hodnotíme kladne. Získali sme množstvo nových poznatkov, ktoré sme sa naučili veľmi ľahko, vďaka praktickým aktivitám a nápomocnému a príjemnému prístupu pani profesorky Habánkovej, Hujíkovej a Mišíkovej.

Nikoleta Posnarová, sexta

 • 19243780_1777501518932066_1353528017_o
 • 19264004_1777501438932074_188434294_o
 • 19264070_1777501575598727_1883089089_o
 • 19369007_1777501548932063_40623682_o
 • 19402775_1777501488932069_466111819_o
 • 19403334_1777501605598724_318236072_o
 • 19403409_1777501572265394_1798366335_o
 • 19403498_1777501608932057_827709366_o
 • 19403724_1777501468932071_1819959741_o
 • 19449205_1777501442265407_1040307506_o
 • 19449491_1777501465598738_347880654_o
 • 19449493_1777501555598729_280322745_o
 • 19449668_1777501512265400_903895197_o
 • 19449680_1777501592265392_1840209736_o
 • 19451490_1777501432265408_1726372049_o
 • 19451502_1777501602265391_930309799_o
 • 19451674_1777501458932072_650513598_o
 • 19451766_1777501528932065_745361134_o
 • 19451850_1777501478932070_893972763_o
 • 19451867_1777501538932064_2076082377_o
 • 19457563_1777501578932060_43822940_o
 • 19457914_1777501535598731_743378381_o
 • 19478302_1777501498932068_162630058_o
 • 19490004_1777501428932075_433142085_o